بازگشت رفسنجانی به خط مقدم سیاست

پس از ماه ها شک و تردید سرانجام سیاستمدار کهنه کار خط میانه کاندیداتوری خود را برای پست ریاست قوه مجریه اعلام کرد.

بازگشت اکبر هاشمی رفسنجانی به خط مقدم سیاست بدون تردید تهدیدی جدی برای اصولگرایان حاکم محسوب خواهد شد.

رفسنجانی ۷۹ ساله سابقه دو دوره ریاست جمهوری، ریاست مجلس شورای اسلامی، ریاست مجلس خبرگان و ریاست مجمع تشخیص مصلحت را در اندوخته خود دارد.

اصولگرایان از اینکه رفسنجانی طی چهار سال گذشته تلویحا و علنا از جنبش های اعتراضی مردم حمایت کرده ناراضی و عصبانی هستند.

وی در آخرین نماز جمعه ای که در تهران اقامه کرد خواستار آزادی زندانیان سیاسی و فضای بازتر در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی شد.

پس از آن، رفسنجانی از امامت نماز جمعه تهران حذف شد و کرسی ریاست مجلس خبرگان را از دست داد. دو فرزندش، فائزه و مهدی، را بازداشت و روانه زندان کردند تا، به اعتقاد برخی از ناظران، فشار بر پدرشان افزوده شود.

طی ماه گذشته رفسنجانی زیر شدیدترین بمباران سیاسی و رسانه ای محافظه کاران بوده تا شاید از نام نویسی در انتخابات منصرف شود.

در صحنه سیاسی ایران، رفسنجانی همیشه به عنوان عالی ترین نمود عملگرایی زیرکانه و مصلحتی شناخته شده است.

مخالفین جمهوری اسلامی رفسنجانی را عامل قتل های زنجیره ای و پدرخوانده مافیاهای مالی می دانند. اما کسانی که خواستار تغییرات تدریجی در حکومتند او را مرد موثری می شناسند که یک دست در امور حکومت و یک دست در بساط مخالفین دارد و شاید بتواند از این طریق جامعه را به فضای بازتر و قابل پیش بینی تری سوق دهد.

رابطه رفسنجانی با رهبر دو جنبه دارد. مثبت است از این نظر که این دو ملاقات و مشورت می کنند و منفی است چون آنها نمایندگان نهادهای غول پیکر اجتماعی هستند که منافع و مسیر های متناقضی دارند و یکی از کارهایشان فرسودن دیگری است.

درحالیکه رهبر جمهوری اسلامی مدام از ضرورت جنگ با دشمن سخن میگوید رفسنجانی اخیرا با این گفته که ایران با اسرائیل سرجنگ ندارد مایه عصبانیت اصولگرایان را فراهم آورده است.

اکنون این انقلابی کهنه کار در هیبت یک میانه روی سیاسی ظاهر شده اما هنوز معلوم نیست که بتواند در کنار بیت رهبری قد علم کند.

قبلا یکبار، در سال ۱۳۸۴، رفسنجانی بازی انتخابات را به محمود احمدی نژاد باخت اما هوادارانش تقصیر را به گردن تخلفات انتخاباتی و عدم حمایت اصلاح طلبان گذاشتند.

برای اینکه رفسنجانی این بار پیروز شود او نیازمند ائتلاف وسیعی از مراکز ذینفع قدرت، فعالین خط میانه و اصلاح طلب و اقشار متوسط اجتماعی است. او محتاج تمام کسانی است که خواهان کوچکترین تغییر و تحول در ایران اند.