دکتر منوچهر ثابتیان درگذشت

منوچهر ثابتیان
توضیح تصویر،

منوچهر ثابتیان

دکتر منوچهر ثابتیان، جراح، فعال سیاسی و نویسنده ایرانی مقیم بریتانیا که سال‌ها به سئوالات پزشکی شنوندگان رادیو بی‌بی‌سی فارسی پاسخ می‌داد، در اثر بیماری سرطان ریه درگذشت.

آقای ثابتیان تحصیلات ابتدایی را در دبستان فیروز بهرام و دوران دبیرستان را در کالج البرز تهران گذرانده بود.

او پس از مهاجرت به بریتانیا در دانشگاه درهام پزشکی خواند و در دانشگاه لیورپول به درجه استادی جراحی رسید.

آقای ثابتیان از چهره های سرشناس کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در اروپا بود که در انتقاد از نحوه حکومت محمدرضا پهلوی فعالیت می کرد.

او در سال های نه چندان دور در برنامه "علمی و پزشکی" رادیو فارسی بی‌بی‌سی حضوری مرتب داشت.

دکتر ثابتیان در هر بخش از این برنامه به مدت حدود ۱۲ دقیقه به پرسش های پزشکی شنوندگان پاسخ می داد.

ابتدا پزشک دیگری به نام دکتر سراوانی پاسخ دادن به سئوالات این بخش از برنامه "علمی و پزشکی" را به عهده داشت، اما پس از بازگشت او به ایران، آقای ثابتیان برای کمک به شنوندگان بخش فارسی، جواب دادن به نامه های شنوندگان را به عهده گرفت.