تعداد واجدین شرایط رأی: یک محاسبه

  • سعید برزین
  • بی‌بی‌سی
رأی دهندگان ایرانی
توضیح تصویر،

رأی دهندگان ایرانی

مصطفی محمد نجار، وزیر کشور ایران تعداد واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری را ۵۰ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۱۹۲ نفر اعلام کرد.

هر بار که انتخابات فرا می رسد آمار جمعیتی و نتایج رای گیری مورد مناقشه نیروهای سیاسی قرار می گیرد و آنها را وا می دارد که آمار را به نفع خود مصادره و تفسیر کنند و در قبال آنها چانه بزنند.

در انتخابات ۱۳۹۲ نیز به احتمال زیاد آمار جمعیتی و نتایج رای مورد مناقشه قرار خواهد گرفت. از یک طرف حکومت ادعا خواهد کرد که آمار و ارقام نشانگر شرکت و پشتیبانی گسترده توده های مردم از جمهوری اسلامی است و گروه های اپوزیسیون سیاسی ادعا خواهند داشت که ارقام ساختگی است. هر دو طرف جدل هم شواهد و مدارکی در دفاع از استدلال های خود ارائه خواهند کرد.

یکی از مهمترین موارد مورد مناقشه و ادعاهای طرفین تعداد واجدین شرایط رای خواهد بود.

در این میان چاره ای جز محک زدن درستی آمار رسمی با شواهد موجود نیست، اما این کار به خاطر کمبود اطلاعات دقیق کار آسانی نیست.

محاسبه بر مبنای گزارش مرکز آمار

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰ که توسط مرکز آمار ایران تهیه شده است، می توان برخی مشخصه های جمعیت شرکت کننده و از جمله تعداد واجدین شرایط رای را محاسبه کرد.

بر اساس گزارش این مرکز می‌توان حساب کرد که تعداد واجدین شرایط رای دادن کمی بالاتر از ۵۰ میلیون نفر است. این رقم بر اساس معادله زیر بدست میاید:

- جمعیت در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۷۵ میلیون نفر (دقیقا ۷۵۱۴۹۶۶۹ نفر) بود.

- بیش از ۱.۵ میلیون نفر غیر ایرانی (دقیقا ۱۶۸۸۱۹۵ نفر)، از جمله اتباع افغانستان، در ایران زندگی میکنند که حق رای ندارند.

- جمعیت کشور منهای کسانی که تابعیت ایران را ندارند حدود ۷۳ میلیون نفر (دقیقا ۷۳۴۶۱۴۷۴ نفر) میشود.

- کسانی که نمیتوانند به خاطر کمبود سن رای بدهند - یعنی زیر ۱۹ سال دارند - بالغ بر ۳۲.۱۶ درصد جمعیت هستند.

- مابقی، یعنی ۶۷.۸۴ درصد (دقیقا ۴۹۸۳۶۲۶۴ نفر) واجد شرایط رای دادن هستند.

- برحسب رشد سالانه جمعیت، باید ۱.۵ درصد به تعداد نفرات فوق افزود.

با این حساب تعداد واجدین شرایط رای دادن کمی بالاتر از ۵۰ میلیون نفر (دقیقا ۵۰۵۸۳۸۰۷ نفر) است که به آمار اعلام شده توسط وزارت کشور نزدیک است.

حال باید منتظر ماند و دید که مخالفان حکومت و کارشناسان در مورد این آمار چه محاسبه ای دارند.