طرح قابل کلیک: درگیری‌های احمدی‌نژاد با چهره‌ها و نهادهای حکومتی

برای اطلاعات بیشتر روی عکس ها کلیک کنید و برای بستن هر پنجره روی علام ضربدر کلیک کنید.

شرح مفصلتری از این جنجال‌ها را اینجابخوانید

موضوعات مرتبط