چهارمین دوره شورای شهر تهران ترکیبی از اصلاح طلبان و اصولگرایان شد

انتخابات شوراها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد
توضیح تصویر،

انتخابات شوراها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد

با پایان شمارش آرا چهارمین دوره انتخابات شوراها، ترکیب این شوراها در شهرها و روستای ایران مشخص شده است.

در یزد یک نماینده زرتشتی به شورای شهر راه یافته و در تهران ترکیب شورا میان اصلاح طلبان و اصولگرایان تقریبا به طور مساوی تقسیم شده است.

انتخابات چهارمین دوره شورای شهر تهران همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و عیسی فرهادی فرماندار تهران فهرست آن را اعلام کرده است.

فرماندار تهران گفته بیش از ۲ هزار نفر برای حضور در شورای شهر تهران ثبت نام کرده بودند که از این تعداد ۱۷۸۰ نفر واجد شرایط تشخیص داده شدند. شماری از نامزدهای اصلی اصلاح طلبان از حضور در رقابت های انتخاباتی بازماندند.

پس از انصراف شماری از نامزدها، انتخابات شورای شهر تهران با ۱۷۳۲ نامزد برگزار شد. فرمانداری تهران نرخ مشارکت در انتخابات این دوره شوراها در تهران را بیش از ۵۰ اعلام کرده و گفته این نرخ مشارکت "در طول سابقه شوراها بی نظیر بوده است."

اعضای شورای شهر تهران برای یک دوره چهار ساله انتخاب می شوند و اختیار عزل و نصب شهردار تهران را هم دارند. این شورا، اعضای علی البدل هم دارد اما فرمانداری تهران هنوز فهرست این افراد را اعلام نکرده است.

فرماندار تهران می گوید از ۲ میلیون و ۷۸۶ هزار و ۳۵۷ رای اخذ شده ۲ میلیون و ۲۴۲ هزار و ۶۶۲ رای صحیح بوده است. ۳۱ عضو چهارمین دوره شورای شهر تهران و گرایش سیاسی آنها بر اساس درج نام شان در فهرست های انتخاباتی، در جدول زیر آمده است.