پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پناهجویی در استرالیا، قصه مسافران ایرانی 'کشتی های قاچاق'

این روزها، یکی پس از دیگری خبر می‌رسد که استرالیا دیگر پناهجوی قایق سوار نمی‌خواهد؛ آن دسته را که سوار بر قایق از کشورهای همسایه، از جمله اندونزی، خودشان را به نزدیک‌ترین خشکی در مرزهای استرالیا می‌رسانند تا درخواست پناهندگی کنند.

سالهاست که قصه این پناهجویان نقل هر کوی و برزن است. گاه و بیگاه خبر هم می‌رسد که کشتی‌شان غرق شده و تعدادی از آنها جان باختند. در طول سال‌های اخیر، اکثر مسافران این کشتی‌های عازم استرالیا را ایرانی‌ها و افغان‌ها تشکیل می‌دهند.

اما رنگ و بوی این سفر چیست؟ چند روز سوار بر قایقی که اخر و عاقبتش معلوم نیست چگونه است؟ روند پناهجویی در آن "اولین خشکی" چطور؟ و دست آخر شرایط تازه یعنی نگهداری پناهجوها در"جزایر نزدیک استرالیا" چه حال و هوایی دارد؟

علی همدانی در گفتگوهای مفصلی که در برنامه چشم انداز بامدادی امروز یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۲، در رادیوی بی بی سی پخش شد، به این موضوع پرداخته است.