استاد سابق حسن روحانی: پایان نامه رئیس جمهور جدید ایران هیچ شبهه ای ندارد

توضیح تصویر،

پروفسور حسن امین، استاد حقوق اسلامی دانشگاه کالدونیا، می گوید آقای روحانی را خوب می شناسد

استاد سابق حسن روحانی رئیس جهور جدید ایران در دانشگاه کالدونیای گلاسکوی اسکاتلند می گوید هیچ شبهه ای در پایان نامه رئیس جمهور جدید ایران نیست.

آقای روحانی دکترای خود را در زمینه حقوق اسلامی از این دانشگاه گرفت اما اخیرا اساس گزارش هایی در اینترنت منتشر شده که گویا بخشی از پایان نامه او، از پایان نامه فرد دیگری کپی شده است.

کسری ناجی گفتگویی داشته با پروفسور حسن امین، استاد حقوق اسلامی دانشگاه کالدونیا، که می گوید آقای روحانی را خوب می شناسد.

این گفتگو در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی پخش شده است.