وزیران احمدی‌نژاد؛ آنها که رفتند٬ آنها که ماندند

آخرین جلسه دولت آقای احمدی نژاد در مشهد برگزار شد
توضیح تصویر،

آخرین جلسه دولت آقای احمدی نژاد در مشهد برگزار شد

دو دولت محمود احمدی نژاد (دولت های نهم و دهم) بیشترین تعداد وزیران را در تاریخ جمهوری اسلامی به خود دید. به ويژه در دولت اول او آنقدر وزیر جا به جا شدند که کار تا از حد نصاب افتادن تعداد وزیران کابینه رسید و چیزی نمانده بود که در آخرین روزهای عمر دولت نهم٬ آقای احمدی نژاد مجبور شود برای چند روز دوباره برای کابینه اش از مجلس رای اعتماد بگیرد.

در دو دولت او نزدیک به پنجاه وزیر در کابینه او حضور پیدا کردند٬ اما فقط تعداد کمی از آنها دست کم یک دوره کامل را به پایان بردند. از میان تمام وزیران آقای احمدی نژاد فقط دو نفر (محمد سعیدی کیا و محمد رحمتی) سابقه وزرات در دولت های پیشین را داشتند.

بجز وزیرانی که از مجلس رای اعتماد گرفتند٬ آقای احمدی نژاد افراد زیادی را به عنوان وزیران پیشنهادی خود به مجلس معرفی کرد که نتوانستند اعتماد نمایندگان را جلب کنند.

توضیح تصویر،

وزرای دولت اول احمدی نژاد، از چپ به راست، رحمتی، زاهدی، مصری، جهرمی، پورمحمدی و طهماسبی

آموزش و پرورش

محمود فرشیدی

مدت وزارت: ۸۶-۸۴ (استعفا کرد)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ مدیر کل آموزش و پرورش استان‌های کرمان و آذربایجان شرقی

یک بار استیضاح شد اما مجددا رای اعتماد گرفت. به دلیل اختلاف با محمود احمدی نژاد استعفا کرد.

علیرضا علی احمدی

مدت وزارت: ۸۸-۸۶ (پایان دولت نهم)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

حمیدرضا حاجی بابایی

مدت وزارت: ۹۲-۸۸ (پایان دولت دهم)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ نماینده مجلس

علوم، تحقیقات و فناوری

محمد مهدی زاهدی

مدت وزارت: ۸۸-۸۴ (پایان دولت نهم)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ عضو شورای شهر کرمان

توضیح تصویر،

کامران دانشجو وزیر علوم در دولت دوم آقای احمدی نژاد، در زمان انتخابات جنجال برانگیز چهار سال پیش معاون سیاسی وزارت کشور بود

کامران دانشجو

مدت وزارت: ۹۲-۸۸ (پایان دولت دهم)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ استاندار تهران٬ معاون سیاسی وزارت کشور (دولت نهم)

فرهنگ و ارشاد اسلامی

محمدحسین صفار هرندی

مدت وزارت: ۸۸-۸۴ (برکنار شد- پایان دولت نهم)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ عضو سپاه پاسداران٬ سردبیر روزنامه کیهان

چند روز مانده به پایان عمر دولت نهم٬ آقای صفار هرندی به دلیل اختلاف با محمود احمدی نژاد از وزارت برکنار شد. برکناری او باعث می شد که کابینه در آخرین روزهای خود دوباره رای اعتماد بگیرد. برای همین دستور برکناری لغو شد٬ هر چند آقای صفار هرندی گفت که دیگر خود را وزیر نمی داند.

محمد حسینی

مدت وزارت: ۹۲-۸۸ (پایان دولت دهم)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ نماینده مجلس٬ قائم مقام وزیر علوم

امور خارجه

توضیح تصویر،

منوچهر متکی وقتی در سفر بود از وزارت خارجه برکنار شد

منوچهر متکی

مدت وزارت: ۸۸-۸۴ (پایان دولت نهم) - ۸۹-۸۸ (برکنار شد)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ نماینده مجلس٬ سفیر ایران در توکیو و آنکارا، معاونت حقوقی و معاونت امور بین الملل وزارت امور خارجه

تنها وزیر دولت دهم بود که در کل چهار سال دولت نهم وزیر همان وزارتخانه بود. او در سال ۱۳۸۹ هنگامی که در ماموریت خارج از کشور به سر می برد٬ از سمتش برکنار شد که این اقدام احمدی نژاد با واکنش منفی بسیاری از اصولگرایان رو به رو شد.

علی اکبر صالحی

مدت وزارت: ۹۲-۸۹ (پایان دولت دهم)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ رئیس دانشگاه صنعتی شریف٬ نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی٬ رئیس سازمان انرژی اتمی

صنعت، معدن و تجارت

این وزارتخانه از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معدن تشکیل شد.

بازرگانی (ادغام شد)

مسعود میرکاظمی

مدت وزارت: ۸۸-۸۴ (پایان دولت نهم)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ عضو سپاه پاسداران٬ مدیر عامل سازمان اتکا وزارت دفاع٬ مشاور وزیر دفاع

مهدی غضنفری

مدت وزارت: ۹۰-۸۸ (وزارت بازرگانی- ادغام وزارتخانه) ۹۲-۹۰ ( وزارت صنعت و تجارت - پایان دولت دهم)

با ادغام این وزارتخانه با وزارت صنایع و معادن در سال ۹۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد که تصدی آن را غضنفری بر عهده گرفت.

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ معاون توسعه اداری وزارت بازرگانی (دولت نهم)٬ عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

وزارت صنایع و معادن (ادغام شد)

علیرضا طهماسبی

مدت وزارت ۸۶-۸۴ (استعفا کرد)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ عضو سپاه پاسداران

او نخستین وزیری بود که از کابینه محمود احمدی نژاد جدا شد.

علی اکبر محرابیان

مدت وزارت: ۸۸-۸۶‌ (پایان دولت نهم) - ۹۰-۸۸ (ادغام وزارتخانه)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ مشاور رئیس جمهور

با تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت آقای محرابیان از کابینه جدا شد.

راه و شهرسازی

این وزارتخانه از ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تشکیل شد.

مسکن و شهرسازی (ادغام شد)

توضیح تصویر،

سعیدی کیا پرسابقه ترین وزیر دولت محمود احمدی نژاد بود.

محمد سعیدی کیا

مدت وزارت: ۸۸-۸۴ (پایان دولت نهم)

پیشینه: وزیر راه و ترابری (دولت های میر حسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی) و وزیر جهاد سازندگی (دولت محمد خاتمی)٬ قائم مقام بنیاد مستضعفان

او پرسابقه ترین وزیر دولت های محمود احمدی نژاد بود.

علی نیکزاد

مدت وزارت: ۹۰-۸۸ (مسکن - ادغام وزارتخانه) ۹۲-۹۰ (راه و شهرسازی)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ استاندار اردبیل

با ادغام دو وزارتخانه مسکن و راه و ترابری در سال ۹۰ علی نیکزاد به عنوان نخستین وزیر راه و شهرسازی انتخاب شد.

راه و ترابری (ادغام شد)

توضیح تصویر،

حمید بهبهانی استاد احمدی نژاد با رای مجلس استیضاح و از کار برکنار شد

محمد رحتمی

مدت وزارت: ۸۷-۸۴ (استعفا کرد)

پیشینه: وزیر راه و ترابری (دولت خاتمی). تنها وزیر کابینه های محمود احمدی نژاد که پیش از آن تصدی همان وزارتخانه را در دولتی دیگر در اختیار داشت.

گفته شد او به دلیل بازنشستگی کناره گیری کرد.

حمید بهبهانی

مدت وزارت: ۸۸-۸۷ (پایان دولت نهم) ۸۹-۸۸ (استیضاح شد)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ رئیس دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت

با استیضاح بهبهانی و رای عدم اعتماد به او٬ وزارت راه چند ماه بدون وزیر ماند و علی نیکزاد تا ادغام دو وزارتخانه سرپرستی وزارت راه را برعهده داشت.

دارایی و امور اقتصادی

داود دانش جعفری

مدت وزارت: ۸۷-۸۴ (برکنار شد)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ عضو سپاه پاسداران٬ قائم مقام وزیر جهاد سازندگی٬ نماینده مجلس٬ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

شمس الدین حسینی

مدت وزارت: ۸۸-۸۷ (پایان دولت نهم) - ۹۲-۸۸ (پایان دولت دهم)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی

کشور

توضیح تصویر،

مجلس ایران سه ماه پس از رای اعتماد به علی کردان به دلیل آنکه مدرک تحصیلی اش جعلی است او را استیضاح کرد و به او رای اعتماد نداد

مصطفی پورمحمدی

مدت وزارت: ۸۷-۸۴ (برکنار شد)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ معاون و جانشین وزیر اطلاعات٬ دادستان انقلاب در چند شهر و استان مختلف

علی کردان

مدت وزارت: سه ماه در سال ۱۳۸۷ (استیضاح شد)

پیشینه: بدوت سابقه وزارت٬ عضو سپاه پاسداران٬ معاون امور مجلس و استان‌های صداو سیما٬ ‬معاون وزیر کار و امور اجتماعی٬ قائم مقام وزیر نفت

مجلس ایران سه ماه پس از رای اعتماد به علی کردان به دلیل آنکه مدرک تحصیلی اش جعلی است او را استیضاح کرد و به او رای اعتماد نداد. آقای کردان یک سال بعد به دلیل ابتلا به سرطان خون درگذشت.

صادق محصولی

توضیح تصویر،

صادق محصولی دوست قدیمی آقای احمدی نژاد در دوره ای که انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری برگزار می شد، وزیر کشور بود

مدت وزارت: ۸۸-۸۷ (پایان دولت نهم)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ عضو سپاه پاسداران٬ فرماندار ارومیه٬ معاون استاندار آذربایجان غربی

مصطفی محمد نجار

مدت وزارت: ۹۲-۸۸ (پایان دولت دهم)

پیشینه: وزیر دفاع در دولت نهم٬ عضو سپاه پاسداران٬ مسئول تعاون کل سپاه

اطلاعات

غلامحسین محسنی اژه ای

مدت وزارت: ۸۸-۸۴ (برکنار شد)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ دادستان ویژه روحانیت تهران و دادستان کل روحانیت٫ نماینده ویژه قوه قضاییه در وزارت اطلاعات

او در آخرین روزهای عمر دولت نهم برکنار شد.

توضیح تصویر،

حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در دوره ای از سمتش برکنار شد اما با حکم آیت الله خامنه ای در سمتش ابقاء شد

حیدر مصلحی

مدت وزارت: ۹۲-۸۸ (پایان دولت دهم)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ نماینده آیت الله خمینی در قرارگاه های کربلا و خاتم الانبیا٬ نماینده آیت الله خامنه ای در نیروی زمینی سپاه و نیروی مقاومت بسیج

او در میانه دولت دهم از سوی محمود احمدی نژاد برکنار شد اما با حکم حکومتی آیت الله خامنه ای ابقا شد.

جهاد کشاورزی

محمدرضا اسکندری

مدت وزارت: ۸۸-۸۴ (پایان دولت نهم)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ رئیس سازمان جهاد سازندگی استان خوزستان٬ سازمان امور عشایر کشور

صادق خلیلیان

مدت وزارت: ۹۲-۸۸ (پایان دولت دهم)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ معاون برنامه‌ریزی وزیر جهاد کشاورزی (دولت نهم)

رفاه٬ کار و تعاون

این وزارتخانه از ادغام سه وزارتخانه کار٬ تعاون و رفاه تشکیل شد.

رفاه و تامین اجتماعی (ادغام شد)

توضیح تصویر،

پرویز کاظمی نخستین وزیری بود که از سوی آقای احمدی نژاد کنار گذاشته شد.

پرویز کاظمی

مدت وزارت: ۸۵-۸۴ (برکنار شد)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ مدیرعامل شرکتهای گروه سایپا و شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ایران خودرو، رئیس شورای تامین اجتماعی

او نخستین وزیری بود که از سوی آقای احمدی نژاد کنار گذاشته شد.

عبدالرضا مصری

مدت وزارت: ۸۸-۸۵ (پایان دولت نهم)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ نماینده مجلس

صادق محصولی

مدت وزارت: ۹۰-۸۸ (ادغام وزارتخانه)

پیشینه: وزارت کشور (دولت نهم)

در سال ۹۰ وزارتخانه های کار٬ تعاون و رفاه با هم ادغام شدند و صادق محصولی از کابینه خارج شد.

تعاون

محمد ناظمی اردکانی

مدت وزارت: ۸۵-۸۴ (برکنار شد)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ عضو سپاه پاسداران٬ معاون بنیاد مسکن، قائم مقام معاون وزیر صنایع

محمد عباسی

مدت وزارت: ۸۸-۸۵ (پایان دولت نهم) - ۹۰-۸۸ (ادغام وزارتخانه)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ نماینده مجلس

کار و امور اجتماعی

توضیح تصویر،

محمد جهرمی وزیر کار دولت اول احمدی نژاد، در دولت دوم وی مدیر عامل بانک صادرات بود که بعد از فساد بزرگ بانکی از سمتش برکنار شد

محمد جهرمی

مدت وزارت: ۸۸-۸۴ (پایان دولت نهم)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ استاندار زنجان٬ لرستان٬ همدان٬ سمنان و فارس

عبدالرضا شیخ‌الاسلامی

مدت وزارت: ۹۰-۸۸ (کار - ادغام وزارتخانه) ۹۱-۹۰ (کار٬ تعاون و رفاه - استیضاح شد)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ رئیس دفتر رئیس جمهور

اسدالله عباسی

مدت وزارت: چهار ماه در سال ۹۲ (پایان دولت دهم)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ نماینده مجلس

نفت

توضیح تصویر،

رستم قاسمی پیش آنکه وزیر نفت شود فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء وابسته به سپاه پاسداران بود

کاظم وزیری هامانه

مدت وزارت: ۸۶-۸۴ (برکناری)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ معاون وزیر نفت در حوزه های مختلف

غلامحسین نوذری

مدت وزارت: ۸۸-۸۶ (پایان دولت)

پیشینه: رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران٬ رئیس هیئت مدیره شرکت حفاری شمال٬ مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

مسعود میرکاظمی

مدت وزارت: ۹۰-۸۸ ( برکنار شد)

پیشینه: وزیر بازرگانی (دولت نهم)

آقای احمدی نژاد٬ به دلیل ادغام وزارت نفت٬ آقای میرکاظمی را برکنار کرد. اما لایحه ادغام مورد موافقت مجلس قرار نگرفت.

رستم قاسمی

مدت وزارت: ۹۲-۹۰ (پایان دولت دهم)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ عضو سپاه پاسداران٬ فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا

دفاع

مصطفی محمد نجار

مدت وزارت: ۸۸-۸۴ (پایان دولت نهم)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ عضو سپاه پاسداران٬ مسئول تعاون کل سپاه

احمد وحیدی

مدت وزارت: ۹۲-۸۸ (پایان دولت دهم)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ جانشین وزیر دفاع (دولت نهم)٬ عضو سپاه پاسداران٬ فرمانده نیروی قدس سپاه٬

نیرو

پرویز فتاح

مدت وزارت: ۸۸-۸۴ (پایان دولت نهم)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ عضو سپاه پاسداران

مجید نامجو

مدت وزارت: ۸۸-۸۴ (پایان دولت نهم)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ عضو سپاه پاسداران٬ معاون عمران قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا٬ معاون وزیر نیرو

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

توضیح تصویر،

مرضیه وحید دستجردی نخستین زن وزیر در جمهوری اسلامی از سمتش برکنار شد

کامران باقری لنکرانی

مدت وزارت: ۸۸-۸۴ (پایان دولت نهم)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز٬ استاد دانشگاه

مرضیه وحید دستجردی

مدت وزارت: ۹۱-۸۸ (برکنار شد)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ نماینده مجلس

او نخستین وزیر زن ایران پس از انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ بوده است.

محمدحسن طریقت منفرد

مدت وزارت: ۹۲-۹۱ (پایان دولت دهم)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ رئیس بیمارستان امام حسین٬ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دادگستری

جمال کریمی راد

مدت وزارت: ۸۵-۸۴ (درگذشت)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ دادستان انتظامی قضاوت کشور٬ سخنگوی قوه قضاییه

او در سال ۸۵ در پی تصادف رانندگی درگذشت

توضیح تصویر،

غلامحسین الهام مدتی وزیر دادگستری و مدتی نیز سخنگوی دولت بود

غلامحسین الهام

مدت وزارت: ۸۸-۸۵ (پایان دولت نهم)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ عضو شورای نگهبان٬ معاونت دانشگاه تهران٬ سخنگوی دولت٬ رئیس دفتر رئیس جمهور

مرتضی بختیاری

مدت وزارت: ۹۲-۸۸ (پایان دولت دهم)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ مدیرکل دادگستری استانهای فارس و خراسان رضوی٬ ریاست سازمان زندانهای کشور

فناوری ارتباطات

محمد سلیمانی

مدت وزارت: ۸۸-۸۴ (پایان دولت نهم)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ ریاست سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی٬ رئیس مرکز تحقیقات عالی الکترونیک صنایع الکترونیک

رضا تقی پور

مدت وزارت: ۹۱-۸۸ (برکنار شد)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ معاون وزیر ارتباطات٬ مدیر عامل شرکتهای صنایع الکترونیک شیراز و صنایع مخابرات ایران٬ رئیس سازمان فضایی ایران

محمدحسن نامی

مدت وزارت: ۹۲-۹۱ (پایان دولت دهم)

پیشینه: بدون سابقه وزارت٬ عضو ارتش٬ معاون وزیر دفاع٬ رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

ورزش و جوانان

تشکیل این وزراتخانه در سال ۱۳۸۹ با ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان در مجلس به تصویب رسید.

در سال ۱۳۹۰ محمد عباسی٬ وزیر پیشین تعاون به عنوان نخستین وزیر این وزارتخانه از سوی مجلس رای اعتماد گرفت.