اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور شد

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران طی حکمی اسحاق جهانگیری را به عنوان معاون اول رئیس جمهور منصوب کرد.

آقای جهانگیری متولد ۱۳۳۶ است. او سابقه فعالیت در دولت محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران را به عنوان وزیر صنایع و معادن دارد.

آقای جهانگیری همچنین در دوره های دوم و سوم مجلس شورای اسلامی نماینده جیرفت بود.

او مدتی هم استاندار اصفهان بود.

پس از ثبت نام اکبر هاشمی رفسنجانی برای انتخابات ریاست جمهوری امسال، آقای جهانگیری به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی او برگزیده شد. پس از رد صلاحیت آقای هاشمی با آنکه آقای جهانگیری رسما در ستاد انتخاباتی حسن روحانی سمتی نداشت، اما گفته می شد که از مشاوران نزدیک او بوده است.

همچنین در خبرها آمده بود که در حکم دیگری آقای روحانی مرتضی بانک را به معاونت اجرایی خود منصوب کرد، اما پس از انتشار این خبر در برخی از خبرگزاری ها محمدرضا صادق از نزدیکان آقای روحانی گفت که هنوز حکمی برای آقای بانک صادر نشده است.

پیشتر آقای روحانی محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران را به عنوان رئیس دفتر خود انتخاب کرده بود.

پست معاونت اول ریاست جمهوری در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به مناصب دولتی در ایران اضافه شد و حسن حبیبی نخستین معاون اول رئیس جمهور بود که این مقام را ۱۲ سال در اختیار داشت.

معاون اول رئیس جمهور، در ایران دومین مقام عالیرتبه در هیئت وزیران است و اداره هیئت وزیران در غیاب رئیس جمهور و مسئولیت هماهنگی سایر معاونان رئیس جمهور را بر عهده دارد.

معاون اول رئیس جمهور ایران مانند دیگر معاونان این مقام از سوی رئیس جمهوری انتخاب می شود و احتیاج به رأی اعتماد مجلس ندارد و به این ترتیب فقط به شخص رئیس جمهور پاسخگو است.

در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهوری و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و جانشین او به هر دلیلی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور مسئولیت‌ها و اختیارات او را بر عهده می گیرد.

معاون اول رئیس جمهور ایران در این صورت باید به همراه رؤسای مجلس و قوه قضائیه در مدت کمتر از ۵۰ روز انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند.