سرپرست وزارت آموزش و پرورش ایران منصوب شد

علی اصغر فانی در دولت محمد خاتمی نیز از معاونان این وزارتخانه بود
توضیح تصویر،

علی اصغر فانی در دولت محمد خاتمی نیز از معاونان این وزارتخانه بود

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، علی اصغر فانی را به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش معرفی کرد.

وزارت آموزش و پرورش یکی از سه وزارتخانه ای بود که وزیر پیشنهادی آن از مجلس رای اعتماد نگرفت.

علی‌اصغر فانی که عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس است، پیشتر نیز در پی رای نیاوردن وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد در دولت نهم سرپرست وزارت آموزش و پرورش شده بود.

آقای فانی، ۵۹ ساله، در زمان وزارت مرتضی حاجی در دولت محمد خاتمی نیز از معاونان این وزارتخانه بود.

او پیش از آن در چندین دوره مدیرکل آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش بوده است.

طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین کند.

او در این فاصله باید فرد دیگری که را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کند.

هفته گذشته محمدعلی نجفی، وزیر پیشنهادی حسن روحانی که در دولت های میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی در مجموع سابقه ۹ سال تصدی این وزارتخانه را برعهده داشت، با یک رای کمتر از حد نصاب نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد.

دو روز بعد آقای نجفی از سوی حسن روحانی به معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منصوب شد.

در روزهای گذشته آقای روحانی سرپرست وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و ورزش و جوانان را تعیین کرد که وزیران پیشنهادی آنها از مجلس رای نگرفته بودند.