پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجمع مردم اهواز در اعتراض به انتقال آب از سرچشمه‌های کارون

گروهی از مردم اهواز عصر روز پنجشنبه، ۲ آبان (۲۴ اکتبر)، در اعتراض به طرح انتقال آب از سرچشمه‌های کارون به استان‌های دیگر، تجمعی برپا کردند.

این ویدئوها را دو نفر از مخاطبان بی‌بی‌سی از این تجمع که در کنار رود کارون برپا شده بود، گرفته‌اند و برای صفحه شاهد عینی فرستاده‌اند.

شما هم اگر از رویدادهای اطرافتان عکس یا ویدئویی دارید، آن‌ها را می‌توانید برای صفحه شاهد عینی بفرستید.