اظهارنظر: آمریکا 'برای کاهش اختلاف نظر با ایران تلاش خواهد کرد'