۲۴۰۰ مورد کودک‌آزاری به انجمن حقوق کودکان ایران گزارش شد

Image caption تنبیه بدنی و روانی از موارد آزار کودکان محسوب می‌شود

سال گذشته بیش از ۲۴۰۰ مورد تنبیه کودکان به انجمن حمایت از حقوق کودکان ایران گزارش شده است.

انجمن حمایت از حقوق کودکان که خط مشاوره تلفنی "صدای یارا" را اداره می‌کند، می‌گوید ۵۵ درصد کودکان، تنبیه روانی و عاطفی شده‌اند و ۴۵ درصد دیگر مورد تنبیه بدنی قرار گرفته‌اند.

این انجمن از نهادهای غیر دولتی فعال و پیگیر حقوق کودکان در ایران است.

انجمن حمایت از حقوق کودکان می‌گوید در صورت تکرار کودک آزاری، این موارد را به مراجع قضایی گزارش می‌دهد.

سال گذشته بیش از پنج هزار و ۶۰۰ بار با سامانه مشاوره کودکان تماس گرفته شده که حدود نیمی از آن مربوط به تنبیه کودکان بوده است.

در کودک‌آزاری، بسیاری از تماس‌ها از جانب کسانی مانند همسایه‌ها و اولیای مدرسه است که از موارد کودک‌آزاری مطلع شده‌اند یا مادر و پدری که شاهد آزار کودک خود توسط همسرشان بوده‌اند.

بر اساس آماری که شیرین صدر نوری، مددکار انجمن حمایت از حقوق کودکان به خبرگزاری ایسنا اعلام کرده، ۹۳ درصد کسانی سال ۹۲ تماس گرفته‌اند، مادران کودکان بوده‌اند.

سه درصد، خود کودکان تماس گرفته‌اند و دو درصد تماس‌ها از سوی پدران بوده است.

مطالب مرتبط