امیرارجمند: ممانعت از درمان میرحسین موسوی عمدی است

حق نشر عکس Getty

اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، به بی‌بی‌سی فارسی گفت به نظر می‌رسد ممانعت از دسترسی او به خدمات پزشکی و درمانی "عمدی" است.

آقای امیرارجمند گفت: "رهبر جمهوری اسلامی مسئول جان میرحسین موسوی است."

وبسایت کلمه از قول پزشک معالج میرحسین موسوی نوشته است که عدم درمان میرحسین موسوی و نگهداری او در حبس خانگی "خطرناک" است.

میرحسین موسوی حدود دو هفته پیش به دلیل مشکل قلبی به بیمارستان منتقل شد و به گفته نزدیکانش مورد آنژیوگرافی قرار گرفت و کمی بعد به حبس خانگی بازگردانده شد. خانواده آقای موسوی گفتند درمان او "ناقص بوده است.

اردشیر امیرارجمند به نقل از پزشکان معالج او گفت "میرحسین موسوی باید مورد مداوای مستمر در بیمارستان مجهز باشد. امکان انتقال تجهیزات لازم به خانه وجود ندارد."

او گفت: "تمام کانال‌های خبری قطع شده و دلایل این کوتاهی مهم و مسئولیت‌زا مشخص نیست."

پزشک معالج آقای موسوی به وبسایت کلمه گفته است که ماموران امنیتی قصد دارند به رغم مخالفت پزشکان دستگاه‌های لازم برای بازتوانی قلبی را به محل حبس آقای موسوی ببرند.

میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بیش از سه سال است که در حبس خانگی به سر می‌برند. چهره‌های نزدیک به رهبر ایران از پافشاری آنها بر مواضع خود انتقاد می‌‎کنند و آن را مانع آزادی آنها می‌دانند.

حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود وعده آزادی رهبران جنبش سبز و دیگر زندانیان سیاسی را داد.

اردشیر امیرارجمند در این باره گفت: "آقای روحانی رئیس جمهور و مجری قانون اساسی است و رئیس هیات دولت. وزیر دادگستری و اطلاعات مسئولند. در حال حاضر چیز مشخصی از طرف دولت نمی‌بینیم و انگار از پرونده فاصله دارند."

آقای امیرارجمند گفت: "به نظر می‌رسد اتفاقاتی که در بند ٣۵٠ افتاد و تظاهرات خیابانی و فشار به میرحسین موسوی از یک نقطه فرمان می‌گیرند."

مطالب مرتبط