اظهارنظر: واکنش دادستان شیراز به خبر احضار مدیر فیس بوک