پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صف‌کشی مخالفان حکومت پشت نوحه‌های دوپهلو؟

با پشت سر گذاشتن دهه اول محرم، عزاداری مذهبی شیعیان برای کشته شدن حسین، امام سومشان، به پایان نزدیک می‌شود. مناسبتی که در طول تاریخ کارکرد سیاسی خود را داشته است.

پناه فرهادبهمن در گزارشش به استفاده مخالفان و منتقدان حکومت ایران از این روزها برای ابراز مخالفتشان می‌پردازد.

این گزارش روز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۳ (۵ نوامبر ۲۰۱۴) در برنامه چشم‌انداز بامدادی رادیو فارسی بی‌بی‌سی پخش شد.

برای دریافت برنامه‌های رادیویی به صفحه رادیو مراجعه کنید.