پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا زمان 'تصمیم‌گیری نهایی' آیت الله خامنه‌ای فرا رسیده است؟

همزمان با ادامه مذاکرات فشرده هسته ای، در تهران هم همه نگاهها به وین دوخته شده است.

حتی پس از تکذیب بازگشت محمد جواد ظریف به تهران، تقریبا تمام ناظران اتفاق نظر دارندکه مجوز نهایی هر گونه توافقی از سوی ایران، نه در وین که در تهران و از سوی آیت الله خامنه‌ای گرفته می شود.

در تهران کسانی که به اظهار نظرهای غیرمحافظه کارانه شناخته می شوند هم در مورد مذاکرات با احتیاط حرف می زنند.

دیروز احمد جنتی، امام جمعه تهران گفت «نمی دانم در مورد موضوع هسته‌ای چه بگویم، چون نمی دانم چیست و چه خبر است؟ برخی از مسایل آن گفته می‌شود و برخی نیز گفته نمی‌شود که شاید صلاح نیست که گفته شود. به همین دلیل نمی‌توانم بگویم و همه مسایل اینگونه نیست که بتوان بیان کرد.»

سهیل ناظمی زاده از احمد سلامتیان، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس پرسیده که چه چیزی باعث ایجاد این فضای محتاطانه در ایران شده است

این گفتگو روز شنبه اول آذر ۱۳۹۳ (۲۲ نوامبر ۲۰۱۴) در برنامه چشم‌انداز بامدادی رادیو فارسی بی‌بی‌سی پخش شده است.

برای دریافت دیگر برنامه‌های رادیو بی‌بی‌سی به صفحه رادیو مراجعه کنید.