پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دانش آموزان افغان در ایران؛ از تبعیض تا سختی

بدرفتاری با دانش آموزان افغان در مدارس ایران، بار دیگر خبرساز شده است. اخیرا گزارش شده بود که معلم یک مدرسه در پاکدشت، نزدیک تهران، برای تنبیه چند دانش آموز افغان، آنها را وادار کرده بود تا دستشان را داخل کاسه توالت بکنند. در خبر دیگری هم، گفته شده با اینکه دولت اعلام کرده مدارس برای دانش آموزان افغان رایگان است اما گزارش شده دانش آموزان افغان ملزم به پرداخت شهریه هستند. علی همدانی نگاهی کرده است به این وقایع.