صادق طباطبایی، سخنگوی دولت ایران در دوره مهدی بازرگان درگذشت

صادق طباطبایی، سخنگوی دولت موقت ایران در دوره مهدی بازرگان بر اثر ابتلا به بیماری سرطان در سن ۷۱ سالگی درگذشت.

آقای طباطبایی از افراد نزدیک به آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی محسوب می شد و به سبب ویژگی های فردی از جمله ظاهر و پوشش متفاوتش با دیگر نزدیکان آیت الله خمینی و انقلابیون مشهور بود.

آقای طباطبایی برادر زن احمد خمینی (فرزند آیت الله خمینی) و برادرزاده موسی صدر رهبر شیعیان لبنان بود و نسبت نزدیکی هم با محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران دارد.

وی نخست معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور دولت موقت بود که مسئولیت برگزاری همه‌ پرسی نظام جمهوری اسلامی را در دوازدهم بهمن‌ماه ۱۳۵۸ به عهده داشت.

در زمان دولت موقت مهدی بازرگان، صادق طباطبایی مدتی نیز معاون سیاسی نخست وزیر و سخنگوی دولت موقت بود. وی پس از استعفای مهدی بازرگان سرپرستی نخست وزیری را با حکم آیت الله خمینی برعهده داشت.

آقای طباطبایی در نخستین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، نامزد شد، ولی آرای ناچیزی به دست آورد و ابوالحسن بنی صدر به ریاست جمهوری برگزیده شد.

در دوره حضور آیت الله خمینی در فرانسه در ماه های منتهی به انقلاب بهمن ۱۳۵۷، آقای طباطبایی همراه با صادق قطب زاده و ابراهیم یزدی، بسیاری از ملاقات ها و برنامه های آیت‌الله خمینی را تنظیم می کرد.

بنا به روایت خود آقای طباطبایی، به هنگام بازگشت آیت الله خمینی از فرانسه، پیش نویسی از قانون اساسی در هواپیما به او سپرده شده بوده است.

صادق طباطبایی حدود ۴ سال پیش در گفت و گو با برنامه به عبارت دیگر بی‌بی‌سی فارسی گفته بود که به توصیه دایی اش – موسی صدر- به فراگیری موسیقی پرداخته و نوازنده مسلط پیانو و ویولن است و با برخی از چهره های شاخص موسیقی ایران از جمله پروزیز یاحقی آثاری دارد که گرچه منتشر نشده اما آیت الله خمینی آنها را شنیده بوده است.