اعتراف کم سابقه دولت ایران و هشدار وزیر کشور؛ پول قاچاق مواد مخدر، وارد سیاست شده و ممکن است به عرصه قدرت برسد

وقتی صحبت از رابطه قاچاقچیان مواد مخدر و سیاستمداران می شود معمولا اذهان به سمت بعضی کشورهای آمریکای لاتین معطوف می شود. اما حالا دولت ایران هم می گوید پول حاصل از قاچاق مواد مخدر وارد چرخه سیاست شده است. وزیر کشور جزییاتی نداده اما گفته این پولها با ورود به فضای انتخاباتها، به ابزار قدرت هم دست پیدا خواهد کرد. صحبتهای عبدالرضا رحمانی فضلی دوباره نقش پول در انتخاباتها را برجسته کرده است. گرچه در صحنه ای که هزینه ها و رانتها شفاف نیستند یافتن چنین پولهایی هم نباید کار اسانی باشد. فریبا صحرایی گزارش می دهد.