حسن روحانی: دولت به قم نیاز دارد

حق نشر عکس president.ir
Image caption حسن روحانی گفته می خواهم به صراحت اعلام کنم که دولت به قم نیاز دارد

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران به شهر مذهبی قم سفر کرده است.

وب سایت رسمی رئیس جمهور ایران خبر داده که آقای روحانی در جریان این سفر قرار است با علما و مراجع تقلید به صورت جداگانه دیدار و گفت و گو کند.

آقای روحانی در آغاز سفر به قم در یک سخنرانی در حرم حضرت معصومه گفت "می خواهم به صراحت اعلام کنم که دولت به قم نیاز دارد."

رئیس جمهور ایران گفته "حوزه بزرگ و وزین قم همواره در برابر لاابالی گری و تحجر ایستاد و می ایستد. ما باید بدانیم تحجر و افراط نه تنها دنیای مردم که اول دین آنها را می سوزاند."

سفر روسای جمهور ایران به قم به نشانه حمایت متقابل دولت و روحانیون از یکدیگر همواره از اهمیت برخوردار بوده است

یک روز پیش از سفر رسمی آقای روحانی به قم، خبرگزاری مهر در گفت و گو با حسین نوش آبادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد و اسلامی از او پرسیده بود که آیا رئیس جمهور سفر "رسانه ای نشده" در هفته گذشته به قم و دیدار با مراجع تقلید داشته که آقای نوش آبادی در پاسخ گفته بود در جایگاه اطلاع رسانی در مورد سفرهای رئیس جمهور نیست.

سخنگوی وزارت ارشاد در عین حال تایید کرده بود که "رئیس دفتر رئیس جمهور و برخی مقامات فرهنگی دیگر برای تبیین مسائل مختلف مربوط به دولت از جمله در حوزه‌های فرهنگی سفری به قم داشتند تا مراجع معظم را در جریان مسائل روز کشور قرار دهند."

آقای نوش آبادی هدف از این سفر را رفع "شبهه یا ابهاماتی که در برخی حوزه ها پدید آمده" و تصحیح "اطلاعات ناصحیح و کذب ارائه شده از سوی برخی رسانه ها در خصوص مسائل فرهنگی به مراجع" دانسته بود.

آقای نوش آبادی به عنوان نمونه ای از رفع این "ابهامات" توسط علی جنتی وزیر ارشاد گفته بود "از جمله در موردی که گفته شد تک خوانی زنان صورت گرفته است ایشان مکتوب با مراجع ارتباط گرفت و قویا این موضوع را تکذیب کرد که خوشبختانه شبهه به وجود آمده برای آقایان مرجع هم برطرف شد."

در هفته های اخیر برخی رسانه های محافظه کار وزارت ارشاد را به زمینه سازی و اعطای مجوز به "تک خوانی زنان" متهم کردند و متعاقبا، چند مرجع تقلید به انتقاد از این وزارتخانه پرداختند.