اظهارنظر: رئیس‌جمهور ایران: دولت تلاش می‌کند زنان بیکار و منزوی نمانند