پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توضیح وزیر کشور به مجلس درباره ورود پولهای کثیف به سیاست

وزیر کشور ایران، دو ماه پیش درباره ورود پول های کثیف به سیاست ایران، حرف‌هایی زد که واکنش‌های زیادی را برانگیخت. حرف‌هایی که باعث شد نمایندگان او را به مجلس بکشانند تا توضیح بدهد. ولی او امروز در مجلس گفت به علت پوشش بد نشریات و رسانه ها، از صحبتهایش سوء استفاده شده است. آقای رحمانی فضلی گفت از طرف رسانه ها عذرخواهی می کند. شهریار صیامی گزارش می‌دهد