اعتراض مخالفان هاشمی رفسنجانی به سخنرانی او در دانشگاه امیرکبیر

سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی در دانشگاه امیرکبیر با اعتراض و شعارهای تند عده ای از مخالفان او همراه شد. در مقابل، عده ای از دانشجویان نیز به سر دادن شعارهایی در انتقاد از این مخالفان و حمایت از رهبران معترضان به انتخابات ۱۳۸۸ پرداختند.

این سخنرانی به دلیل حواشی ایجاد شده از جمله تشکیل "زنجیره انسانی" معترضان در مقابل وروردی دانشگاه با هدف جلوگیری از ورود آقای رفسنجانی با تاخیر انجام شد.

معترضان شعارهایی مانند "مرگ بر فتنه‌گر" می‌دادند و پلاکاردهای اعتراضی با نوشته‌هایی مانند "خیانت‌هایتان در ۸۸ را فراموش نمی‌کنیم" یا "راس فتنه جایش در دانشگاه نیست" در دست داشتند.

این در حالی است که گروهی دیگر از دانشجویان، با حمایت از آقای هاشمی رفسنجانی، شعارهایی علیه معترضان سر دادند. عده ای از دانشجویان، همچنین در مخالفت با حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی شعار داده و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند.

گزارش‌ها حاکی است سخنرانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در میان تدابیر شدید امنیتی انجام شد و در هنگام خروج او از دانشگاه هم شعارهای دو طرف ادامه داشت.

__________________________________

بخشی از سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی در دانشگاه امیرکبیر:

در ابتدای فعالیت‌ها و مبارزات انقلابی به دانشگاه امیرکبیر رفت و آمد داشتم و در این دانشگاه سخنرانی‌هایی را انجام می‌دادم که همه آنها مسئله‌ساز می‌شد. بخشی از دانشجویان انقلابی، اسلامی و ارزشی یک طرف این مسائل قرار داشتند و در طرف دیگر دانشجویان مارکسیست و طرفدار شاه قرار داشتند... البته اینگونه مسائل برای ما که سرمان برای این‌گونه مسائل درد می‌کرد، بسیار شیرین بود.

__________________________________

آقای رفسنجانی به مناسبت روز معلم از سوی ریاست دانشگاه امیرکبیر به این دانشگاه دعوت شده بود.

معترضان به حضور آقای رفسنجانی امروز به رئیس دانشگاه امیرکبیر اعتراض داشتند که چرا در هفته‌های اخیر مجوز سخنرانی منتقدان دولت از جمله حسین شریعتمداری، مدیر مسئول کیهان و مهرداد بذرپاش، نماینده مجلس را نداده اما در مقابل محمدرضا خاتمی، نماینده مجلس ششم، علی مطهری و همین طور آقای رفسنجانی در این دانشگاه سخنرانی کرده‌اند.

در ماه‌های اخیر بارها سخنرانی افرادی که در حوزه‌های مختلف به عنوان منتقد حکومت شناخته می‌شوند، در دانشگاه‌ها یا مکان‌های دیگر با تنش و اعتراض همراه بوده است.

از جمله علی مطهری، نماینده مجلس که حدود دو ماه پیش، قبل از سخنرانی در دانشگاه شیراز مورد حمله قرار گرفت و مصدوم شد.