عراقچی: ایران بازرسی فراتر از پروتکل الحاقی را نمی‌پذیرد

حق نشر عکس s
Image caption مذاکره کننده ارشد اتمی ایران پس از پایان مذاکرات نیویورک با تلویزیون ایران مصاحبه کرد. عکس از اینستاگرام عباس عراقچی

عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد اتمی ایران گفته است که کشورش "هیچ نظام بازرسی فراتر از پروتکل الحاقی رانپذیرفته و نخواهد پذیرفت."

آقای عراقچی سه شنبه شب ۱۵ اردیبهشت (۵ مه) در پایان مذاکرات کارشناسی در نیویورک برای نگارش متن توافق جامع اتمی، با تلویزیون دولتی ایران صحبت می کرد.

او گفته "ما در مذاکرات پذیرفته ایم که پروتکل الحاقی را اجرا کنیم به شرطی که مجلس شورای اسلامی نیز اجرای آن را بپذیرد لذا تصویب نهایی پروتکل الحاقی در دست دولت نیست بلکه در دست مجلس شورای اسلامی است البته ممکن است دولت برای مقطعی داوطلبانه آن را اجرایی کند که آن هم باز منوط به دیدگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است."

پروتکل الحاقی به معاهده منع گسترش سلاح های اتمی، امکان بازرسی های آژانس را افزایش می دهد. دولت ایران یک بار این پروتکل را به اجرا گذاشت اما همزمان با ارسال پرونده این کشور به شورای امنیت سازمان ملل متحد، مجلس شورای اسلامی دولت را از اجرای آن منع کرد.

آقای عراقچی گفته "ما همه راه هایی که این نظارت ها و بازرسی ها بتواند منجر به سوء استفاده های احتمالی توسط بازرسان آژانس شود را شناسایی کرده و آنها را بسته ایم و برای نظارت هایی که پذیرفته شده، دغدغه های امنیتی درنظر گرفته شده است."

مذاکره کننده ارشد ایران گفته "بحث تحریم ها مهمترین بحث در مذاکرات نیویورک بوده و باید تمامی تحریم های مالی و اقتصادی در روز اجرایی شدن توافق لغو شود." آقای عراقچی گفته این اتفاق صورت خواهد گرفت.

ایران و گروه ۱+۵ در سیزدهم فروردین (دوم آوریل) به مجموعه ای از راه حل ها برای حل و فصل نهایی پرونده اتمی ایران رسیدند. قرار است طرف ها تا نهم تیر (پایان ماه ژوئن) متن نهایی توافق جامع اتمی را آماده کنند.

قرار است در برابر برخی از اقدامات از جمله ایجاد برخی محدودیت ها در برنامه اتمی ایران، تحریم های مالی و اقتصادی شورای امنیت، آمریکا و اتحادیه اروپا علیه این کشور لغو شود.