شکایت دو نهاد کارگری بین‌المللی از ایران به سازمان ملل

کنفدراسیون بین‌المللی کارگران و اتحادیه حمل‌و‌نقل بین‌المللی، در اعتراض به دستگیری فعالان کارگری در ایران، به سازمان جهانی کار شکایت کرد.

دستگیری فعالان کارگری از جمله محمود صالحی، ابراهیم مددی، داود رضوی و عثمان اسماعیلی و تعدادی دیگر ازفعالان کارگری در ایران، دلیل اقدام این دو نهاد بین‌المللی کارگری است.

سازمان بین‌المللی کار یکی از موسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که به امور مربوط به کار وکارگران می‌پردازد.

به همین مناسبت ناصر مدنی، مجری چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی، با مهدی کوهستانی نژاد، فعال کارگری و مشاور اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری گفتگو کرده است.

این برنامه روز چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ (١۳ می ٢٠١٥) از رادیو بی‌بی‌سی پخش شد.

برای دریافت سایر برنامه‌های رادیویی می‌توانید به صفحه رادیو مراجعه کنید.