پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

منصور آروند، زندانی سیاسی کرد اعدام شد

خانواده منصور آروند، زندانی سیاسی کرد، در گفت و گویی با بی بی سی فارسی خبر اعدام او را تایید کرده اند. گفته می شود که او شنبه گذشته در زندان اعدام شده. جنازه او هنوز به خانواده اش تحویل داده نشده و نیروهای امنیتی ایران آنها را از برگزاری مراسم عزاداری منع کرده اند. در یک سال گذشته، عده ای از زندانیان سیاسی کرد اعدام شده اند ولی جنازه آنها به خانواده ها تحویل داده نشده. فریبا صحرایی گزارش می دهد