آشنایی با مرکز غنی‌سازی فردو

آشنایی با مرکز غنی‌سازی فردو

یکی از رهبران اروپا گفت که در این دور از گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران، جهان در حال گفتگوست. در این گفتگوها تکلیف ستون‌های اصلی برنامه اتمی ایران روشن می‌شود. بخش‌هایی که دست کم در یک دهه گذشته در سر خط خبرهای بزرگترین رسانه‌های جهان بوده است. جمال‌الدین موسوی در مجموعه‌ای سه قسمتی سایت‌های هسته‌ای نطنز، فردو و اراک را بررسی کرده است. امروز در بخش دوم این مجموعه، نگاهی می‌کنیم به سایت غنی‌سازی فردو که حفاظت شده‌ترین سایت اتمی ایران است و جنجال برانگیزترین آن