پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا شرایط برای بازگشت فعالان سیاسی به ایران فراهم می‌شود؟

اسماعیل گرامی مقدم، مشاور مهدی کروبی و سخنگوی حزب اعتماد ملی، پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تهران بازداشت شد.

وبسایت کلمه نوشته آقای گرامی مقدم پنجشنبه شب بازداشت و دیروز ظهر به زندان اوین منتقل شده است.

بر اساس گزارش‌ها او پس از بازداشت با برادرش تماس تلفنی داشته و خبر داده که توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده است.

علی همدانی در گفتگو با علی اکبر موسوی خوینی، نماینده مجلس ششم و پژوهشگر دانشگاه ویریجنیا تک، این موضوع را بررسی کرده است.

این گفتگوی خبری در چشم‌انداز بامدادی رادیوی فارسی بی‌بی‌سی شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۴ پخش شده است.

برای شنیدن گزارش های بیشتر به صفحه رادیو یا به ساوند کلاود بی‌بی‌سی فارسی مراجعه کنید.