پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهزاده رضا پهلوی: بودن یک توافق هسته‌ای بهتر از نبودنش است

توافق هسته‌ای اخیر در درون و بیرون جمهوری اسلامی مخالفان و موافقانی دارد. طیفی از آنها به طور اصولی با آنچه تحت عنوان برنامه هسته‌ای ایران در بیش از یک دهه گذشته صورت گرفته، مخالف هستند و توافق اتمی اخیر را نیز در راستای منافع ملی ایران نمی‌دانند. در گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد سابق ایران و یکی از مخالفان نظام جمهوری اسلامی، نظر او را در مورد توافق هسته‌ای پرسیدیم.