پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک جراحی، یک توافق و انتخابات خبرگان

انتخابات بعدی در ایران، بسیار مهم و جزو مهمترین انتخابات است. این را اکبر هاشمی رفسنجانی گفته و اعلام کرده خودش هم قصد دارد در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کند. او گفته همه کسانی که احساس ملی‌گرایی دارند یا اسلامی یا انقلابی هستند و هر چه که هستند یا هر سه هستند، بیایند و در انتخابات شرکت کنند و بی‌تفاوت نباشند. اما چرا این انتخابات به نظر اکبرهاشمی رفسنجانی مهمترین انتخابات است؟ بسیاری می‌گویند، این مجلس خبرگان همان است که احتمالا رهبر آینده جمهوری اسلامی را تعیین خواهد کرد، چقدر ممکن است که اکبرهاشمی رفسنجانی بتواند در تعیین رهبر بعدی همان نقشی را داشته باشد که در زمان انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای داشت؟ گزارشی از محمد امینی را ببینید.