مشاور فرهنگی حسن روحانی: با بودجه دفاعی کشور رسانه تاسیس می‌کنند

حق نشر عکس a

حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور ایران گفت: "به اسم بودجه دفاعی کشور، هزینه‌ها صرف تاسیس و نگهداری رسانه‌های گرانقیمتی شده است که صرفا برای مقابله با فعالیت نظارتی رسانه‌ها احداث شده‌اند."

آقای آشنا افزود: "باید به این پرسش پاسخ داد که چرا در چنین فرآیندی رسانه‌هایی که قصد دارند به وظیفه نظارتی خود به درستی عمل کنند به دشمن تبدیل می‌شوند و برای مقابله با آنها از محل بودجه دفاعی کشور منابع مالی تخصیص داده می‌شود".

مشاور فرهنگی رئیس جمهور، توضیح بیشتری در مورد "رسانه های گرانقیمتی" که از "بودجه دفاعی" استفاده می کنند نداده، ولی در گذشته، برخی از مقام های دولت حسن روحانی، انتقادات مشابهی را مطرح کرده اند که ظاهرا، به رسانه های منتسب به نهادهایی چون سپاه پاسداران اشاره داشته است.

در آذر ماه گذشته، حسن روحانی رئیس جمهور گفت "اگر اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم باشد، فاسد می‌شود."

آقای روحانی، پیش از آن در اظهار نظری دیگر، به نهادهایی انتقاد کرده بود که به گفته وی با استفاده از بودجه‌های عمومی به فعالیت تبلیغی علیه دولت می‌پردازند. وی از عاملان چنین فعالیت‌هایی خواسته بود "با شناسنامه" حرف بزنند.

در تیر ماه سال پیش، علی جنتی وزیر ارشاد ایران هم، برخی نهادهایی که "از بودجه دولتی استفاده می‌کنند" و "خیلی خودشان را ارزشی می‌دانند" را متهم به تبلیغات علیه دولت کرده بود.

حسام الدین آشنا در بخشی دیگر از سخنان اخیر خود، گفته است که "در هشت سال گذشته برخی رسانه‌های خاص در مقابل تبعات تحریم‌ها بر زندگی مردم سکوت کامل کرده بودند و هیچ حرفی نمی‌زدند". وی افزوده است: "با تغییر فضا و زمزمه‌هایی برای برداشته شدن تحریم‌ها از زندگی مردم و دردسرهایی که ایجاد شده، همان رسانه‌های خاص به کارشناس حقوقی و مسائل هسته‌ای تبدیل شدند و سعی کردند تا با این جریان بر افکار عمومی تاثیرگذار باشند."

به نظر می رسد که اشاره این مقام دولتی، به انتقادات برخی رسانه های اصولگرای منتقد مذاکرات هسته ای از نتایج این مذاکرات باشد.

آقای آشنا، که در شورای نظارت بر صدا و سیما نیز عضویت دارد، در بخش دیگری از اظهارات خود، این شورا را ناتوان از نظارت موثر بر صدا و سیما دانسته است.

وی با ذکر اینکه "صداوسیما برای مصوبات این شورا ارزشی قائل نیست" گفته است که حتی "روابط عمومی این سازمان حاضر به پاسخگویی ساده در مقابل این شورا نیست".

شورای نظارت بر صدا و سیما، از نمایندگاه سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه تشکیل شده و وظیفه نظارت بر عملکرد این رسانه را بر عهده دارد.

مقام های دولت حسن روحانی، تاکنون در موقعیت های گوناگون، صدا و سیما را به در پیش گرفتن رویکرد تخریبی در مورد دولت متهم کرده اند.