پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نظر برخی از مردم آمریکا در مورد توافق هسته‌ای

بعد از توافق هسته‌ای در وین گروه‌های سیاسی مختلف در آمریکا سعی می‌کنند که روی افکار عمومی تاثیر بگذارند. خبرنگار ما در واشنگتن هادی نیلی به سراغ گروهی از مردم رفت و نظرشان را درباره این توافق پرسیده است.