پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موسیقیدان اسرائیلی باعث لغو سفر یک ارکستر آلمانی به ایران شد

سفر یک ارکستر آلمانی به ایران لغو شد. وزارت فرهنگ ایران با وزارت فرهنگ اسراییل در مخالفت با اجرای این ارکستر یکصدا شد. دلیل هردویشان هم دانیل بارن بویم، رهبر اسراییلی ارکستر بود. این تازه ترین مورد از اختلافات و سوتفاهمات در روزهای اخیر بین دو کشور بوده. سیاوش اردلان نگاهی کرده به آنها، از کبوترهای صلح تا فلافلهای اتمی.