ملوانانی که از دست دزدان دریایی سومالی گریخته بودند، به ایران بازگشتند

عکس از وبسایت طلوع کنارک
توضیح تصویر،

عکس از وبسایت طلوع کنارک

ملوان‌های ایرانی که در آب‌های سومالی از اسارت دزدان دریایی فرار کرده بودند، به ایران بازگشته‌اند.

محسنعلی گلشنی، مدیرکل اداره شیلات استان سیستان و بلوچستان به خبرگزاری فارس گفت: "۱۶ صیاد و ملوان کنارک که فروردین ماه امسال به وسیله دزدان سومالیایی ربوده شدند، هفته گذشته موفق شدند از چنگال آنها فرار کنند."

به گفته آقای گلشنی این ملوان‌ها، که روی کشتی صیادی کار می‌کردند و فروردین ماه اسیر شده بودند، با طوفانی شدن هوا از دست دزدان دریایی گریخته و خود را به یک ناو اروپایی رساندند.

پیربخش شاه مرادی، از بستگان ناخدا و چند نفر از ملوانانی که روی لنج ایرانی بودند به وبسایت محلی طلوع کنارک گفته که دزدان دریایی برای آزادی ملوانان ایرانی و این لنج و لنج دیگری که گرفته بودند درخواست یک میلیون دلار کرده بودند که مالکان کشتی‌ها این خواسته را رد کردند.

به گفته آقای شاه مرادی، چند نفر از ملوان‌ها برای تحت فشار قرار دادن مالکان و گرفتن باج مورد شکنجه قرار گرفته‌اند.

قاسم میرزایی، عضو شورای اسلامی کنارک، در مصاحبه با ایرنا تعداد ملوانانی را که به ایران بازگشته‌اند ۱۷ نفر ذکر کرده و گفته است که هنوز ۱۵ ملوان دیگر در سومالی اسیر هستند.

آقای میرزایی در شرح فرار ملوانان ایرانی گفت در حالی که آنها با لنج خود گریختند چهار نفر از دزدان دریایی نیز سوار لنج بودند.

به گفته او، این لنج در کنار یک ناو جنگی ایتالیایی پهلو گرفته و سپس راهی ایران شده است.