پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازگشت حسن روحانی به ایران برای شرکت در مراسم انتقال اجساد قربانیان حج

تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد که همچنان حدود سیصد ایرانی در عربستان مفقودند. رئیس سازمان حج و زیارت ایران خبر داده که تا امروز اجساد ۲۲۶ زائر ایرانی که بر اثر ازدحام جمعیت طی مراسم «رمی جمرات» در منا کشته شدند شناسایی شده است. او گفته ۲۴۸ نفر همچنان مفقودند. همچنین اعلام شده که حسن روحانی پس از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به تهران بر می‌گردد تا در مراسم انتقال اجساد قربانیان از عربستان به ایران شرکت کند. محمد امینی گزارش می‌دهد.