مقام‌های عالی قضایی جمهوری اسلامی

چهره‌های قضایی ایران

این مجموعه نگاهی است به شماری از مهمترین مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر. برای دیدن سابقه کوتاهی از هر نفر روی عکس او کلیک کنید.

topcat2