پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اولین گام در مسیر اجرایی شدن توافق هسته ای ایران

امروز "روز پذیرش"، در مراحل اجرایی برجام است. از امروز، قرار است دوطرف، قدمهای مربوطه به اجرای برجام را بردارند، اقداماتی که باید در سایتهای هسته ای ایران انجام شود و بعد از نظارت و تایید آژانس ، طرفهای غربی هم تحریمها را بردارند. به نظر می رسد که طرفین هم این اقدامات را آغاز کردند، از ساعات اولیه صبح به وقت آمریکا، بیانیه ای از طرف باراک اوباما دستور برداشتن قدمهای لازم برای توقف تحریمها را صادر کرد و بعد بیانیه مشابهی از طرف اتحادیه اروپا صادر شد.

کسری ناجی گزارش می دهد.