سایت خبری تایمز اسرائیل به زبان فارسی خبر می‌دهد

سال‌ها دولت اسرائیل با رادیوی فارسی زبانش خبرها و دیدگاه‌های خود را برای فارسی زبانان، بخصوص ایرانیان، منتشر می‌کرد. اما حالا، بخش خصوصی اسرائیل هم به دنبال ارتباط داشتن با مردم ایرانند. مهرداد فرهمند، در ادامه گزارش‌هایش از اسرائیل، به سایت تایمز اسرائیل رفته که از مشهورترین رسانه‌های اینترنتی این کشور است و اخیرا بخشی را، به زبان فارسی، دایر کرده است.