رئیس قوه قضاییه ایران: در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، بحث نظارت مجلس خبرگان بر رهبر را سخنی "نادرست و غیرقانونی" اعلام کرد و گفت: "در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم."

به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آقای لاریجانی امروز دوشنبه ۲۳ آذر در جمع مدیران دستگاه قضایی گفت: "متاسفانه گاهی از قول برخی افراد و شخصیت‌ها چنین حرف ها و چنین توقعاتی را می نویسند و مطرح می کنند؛ که انتظارش نمی‌رود چون علی‌القاعده باید به نص قانون اساسی واقف باشند."

تصریح نشده که انتقاد رئیس قوه قضاییه ایران متوجه چه کسانی است، اما سخنان او، یک روز بعد از انتشار مصاحبه ای از اکبر هاشمی رفسنجانی بیان شده که در جریان آن، نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد رهبر را مهم دانسته بود.

آقای هاشمی رفسنجانی، کار عمده مجلس خبرگان در شرایطی فعلی را، آماده بودن برای انتخاب رهبر آینده در صورت لزوم دانسته و افزوده بود: "البته از نظر من نباید این‌گونه باشد و در خبرگان هم گفتم که اگر بخواهیم وظیفه خود را به خوبی انجام بدهیم، همه کارهای کشور زیرنظر رهبری است و ما نباید از آنها غافل باشیم."

وی با ذکر اینکه "رهبری قدرت مطلق کشور هستند" گفته بود: "ما باید لااقل نهادهایی را که زیرنظر رهبری هستند، و هر عیبی دارند، با رهبری مطرح و پیگیری کنیم که آن عیب برطرف شود و اگر حسنی هم دارند، آن حسن را بزرگ و تشویق کنیم."

صادق لاریجانی، در بخشی دیگر از صحبت های امروز خود گفته است: "مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری یا فقدان این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت جداست و این دو تلازمی با هم ندارد."

وی نظارت مجلس خبرگان بر رهبر را مانند این دانسته که "بگوییم که افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون (اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن) یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت دارند".

صادق لاریجانی چنین برداشتی را "باطل" دانسته و افزوده است: "وظیفه مقلد تشخیص ویژگی ها و صفات مرجعیت است."

شورای نگهبان، که آقای لاریجانی سابقا یکی از شش فقیه عضو آن بوده است، وظیفه تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برعهده دارد.

این شورا، که فقهای آن از سوی رهبر ایران تعیین می شوند، همچنین عهده دار تعیین صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری است.

--------------------------------------------------------------------------

حسین باستانی، بی بی سی:

رئیس قوه قضاییه با ذکر اینکه "در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم" گفته است: "مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری یا فقدان این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت جداست." این اظهارات در شرایطی بیان شده که مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی: "هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط [رهبری] مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان... است."

مجلس خبرگان برای تشخیص ادامه شرایط رهبری، منطقا چاره ای جز بررسی عملکرد و اظهارات رهبر ندارد تا متوجه شود در کدام موارد شرایط رهبری را دارد و در کدام موارد ندارد و این، همان عملی است که "نظارت" نامیده می شود.

صادق لاریجانی همچنین گفته است: "نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم که افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون (اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن) یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت دارند." حتی اگر تشبیه "خبرگانی" که اختیار عزل و نصب رهبر یک کشور را دارند به "مقلدانی" که در جایگاه تقلید از یک روحانی در زندگی شخصی خود هستند، درست باشد، مقلدان حق دارند با مشاهده لغزش یا با یافتن مرجع تقلید عالم تر، تقلید از مرجع قبلی را متوقف کنند. جستجوی موارد لغزش یا فرد شایسته تر، اگر در ارتباط با رهبر تعریف شود، جز از طریق "نظارت"بر صفات و اقدامات او ممکن نخواهد بود.

-------------------------------------------------------------------------