پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بسته شدن پرونده ابهامات فعالیت‌های اتمی گذشته ایران توسط شورای حکام

عالی‌ترین مرجع تصمیم گیرنده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یعنی شورای حکام با تصویب قطعنامه‌ای پرونده تمام ابهامات موجود در فعالیت‌های اتمی ایران را مختومه کرد و با این حرکت قطعنامه‌های پیشین خود را در مورد ایران لغو کرد. قطعنامه امروز را کشورهای گروه ۱+۵ پیشنهاد کرده بودند و گامی مهم برای اجرا شدن توافق ایران و این کشورها تلقی می‌شود. صبح امروز نمایندگان دهها کشور پشت درهای بسته به شور نشستند و سرانجام با تصویب این قطعنامه زمینه را برای اجرای توافق جامع اتمی میان ایران و قدرت‌های جهانی فراهم کردند. تهران می‌گوید تا برداشته شدن تحریم‌ها چیزی نمانده و ایران هم آماده است در چند هفته تعهدات خود را عملی کند. گزارش کسری ناجی را ببینید.