خداداد فرمانفرماییان، رئیس پیشین بانک مرکزی ایران درگذشت

خداداد فرمانفرماییان، از رئیسان پیشین بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در پیش از انقلاب ایران در ۸۷ سالگی در لندن درگذشت.

او یکی از پسران عبدالحسین میرزا فرمانفرما، شاهزاده قاجار و نخست وزیر احمد شاه بود که در سال ۱۳۰۷ در تهران متولد شد.

خداداد فرمانفرماییان در بیروت و آمریکا و فارغ التحصیل از هاروارد و دانشگاه کلرادو بود که از همان دوران جوانی برای تدریس در دانشگاه های آمریکا جذب شد و شش سال را به تدریس در دانشگاه های مختلف آمریکا مشغول بود.

همزمان با سال هایی که به دوران طلایی در ایران مشهور شده، به کار در موسسه مطالعات و تحقیقات علوم اجتماعی مشغول شد.

او سرانجام به سازمان برنامه رفت و معاون آن سازمان و عضو شورای عالی اقتصاد شد. بعدها به ریاست بانک مرکزی و ریاست سازمان برنامه رسید.

او بامداد چهارشنبه ۲۵ آذر در لندن درگذشت و هنگام مرگ همسر و سه فرزند وی بر بالینش بودند.