کوتاهی پلیس به قتل ایرانی ساکن بریتانیا منجر شده بود

کوتاهی پلیس به قتل ایرانی ساکن بریتانیا منجر شده بود

دو مامور پلیس بریتانیا در ارتباط با پرونده قتل بیژن ابراهیمی، ایرانی ساکن بریتانیا، محکوم شناخته شدند. دادگاه برستول، کوین دافی و اندرو پارسمور، دو مامور پلیس را به دلیل تخلف درانجام وظیفه مجرم شناخت. آقای ابراهیمی سه سال پیش در خانه اش در شهر بریستول، به قتل رسید و جسدش سوزانده شد.

فریبا صحرایی گزارش می دهد.