پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

١٩٣ سال زندان برای ٢٤ گرگانی بهائی؛ دینشان جرمشان شد

دادگاه انقلاب گرگان مرکز استان گلستان در ایران، طی چند روز گذشته ۲۴ شهروند بهائی را بنا بر اتهاماتی نظیر عضویت در تشکیلات غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام در مجموع به ۱۹۳ سال زندان محکوم کرده است. این افراد در پائیز سال ۱۳۹۱ در شهرهای گرگان، گنبد و مینودشت توسط اداره اطلاعات بازداشت، بازجویی و سپس به قید وثیقه آزاد شده بودند.

در برنامه چشم انداز بامدادی بی‌بی‌سی روز ٢٩ ژانویه، ٩ بهمن ١٣٩٤، در همین زمینه کامبیز فتاحی گزارشی تهیه کرده است

برای شنیدن گزارش‌های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوند‌کلاود ما مراجعه کنید.