علی مطهری؛ اصولگرای متفاوت

سه هفته به انتخابات مجلس ایران، شورای نگهبان صلاحیت ۱۵۰۰ نامزد دیگر را تایید کرده است. آنها پیش از این رد صلاحیت شده بودند. از جمله علی مطهری. حالا رسانه های ایران میگویند نام او در فهرست تایید صلاحیت شده هاست. آقای مطهری از چهره های سرشناس جناح اصولگراست. در بعضی مسایل اجتماعی و فرهنگی، او حتی در سمت راست همفکریهایش می ایستد. اما در موضوعات سیاسی، دیدگاه های او با بیشتر هم جناحی هایش متفاوت است.

با آغاز فصل انتخابات ایران در بی بی سی فارسی، مجید خیام دار نگاهی کرده به پیشینه علی مطهری.