پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ترکیه و عربستان در مقابل ایران، در کنار اسرائیل؟

رسانه ها در اسراییل از قول وزیر دفاع، موشه یعلون، نقل کرده اند که تل آویو با کشورهای عرب جنوب خلیج فارس مخفیانه در تماس است. در همین راستا، چندی است که خبرها از تلاش ترکیه برای گرم کردن روابطش با اسراییل حکایت دارند.

محمد امینی گزارش می دهد.