پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سخنرانی جنجالی نادر قاضی پور

پخش فیلمی از سخنان نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس، با انتقادات گسترده مواجه شده است. ا ودر این سخنان به زنان و نمایندگان دیگر توهین های متعددی کرده که بخشی از آنها جنسیتی و قومی بوده است. بی بی سی فارسی به دلیل رکیک بودن از پخش کامل این صحبتها معذور است اما بخشهایی از آن را برای شما پخش می کنیم. این حرفها ظاهرا در جریان مبارزات انتخاباتی بوده اما زمان و مکان آن روشن نیست. این حرفها با انتقاد جمعیت زنان ایران اسلامی شاخه ارومیه و امام جمعه این شهر هم مواجه شده است و در شبکه های اجتماعی هم کارزاری راه افتاده تا از نماینده های مجلس خواسته شود به اعتبارنامه او رای منفی بدهند