پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

"انقلابی" ماندن حوزه و نگرانی‌های رهبر ایران

آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته است: "اینکه می بینید من مسئله استکبار و آمریکا را تکرار می کنم از روی عادت نیست، [بلکه] احساس خطر می کنم."

آیت الله خامنه ای در ماه های اخیر و پس از توافق اتمی ایران با قدرت های جهانی، بارها درباره آنچه "خطر نفوذ" می خواند، هشدار داده و خواستار "انقلابی" ماندن ارکان مختلف حکومت در ایران شده است.

رهبر ایران امروز ۲۵ اسفند (۱۵ مارس) در دیدار اعضای "مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم" گفته "باید از هر گونه تلاشی برای انقلاب‌زدایی از حوزه های علمیه احساس خطر کرد."

در برنامه چشم انداز بامدادی ٢٦ اسفند، علی همدانی با محمدجواد اکبرین، پژوهشگر دینی و روزنامه نگار گفتگویی کرده است و به تحلیل سخنان آیت الله خامنه ای پرداخته است

برای شنیدن گزارش های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوندکلاود ما مراجعه کنید.