پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مهاجرت به روایت فیلم؛ یک قرص و هزار درد

مهاجرت امیر محمدنیا، ایرانی که از خوزستان عزم سفر به سوی اروپا کرد. او از خوزستان به مرز ایران با ترکیه، بعدا به استانبول و از آنجا با ازمیر ترکیه و در آخرین مرحله به یکی از سواحل یونان رسیده است.

فریبا صحرایی، خبرنگار بی‌بی‎سی فارسی نزدیک به دو هفته پیش برای گزارش‌دهی از وضعیت مهاجرین به یونان سفر کرده بود. او با شماری از مهاجرین افغان و ایرانی در شهرهای مختلف یونان صحبت کرده است.

در این ویدئو امیر محمدنیا از وضعیت اردوگاه خود می‌گوید.