پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مهاجرت؛ از بندرعباس تا سواحل اروپا، روایت فیلم

پناهجوسعید صافی، ۲۱ ساله و متولد ایران است، اما او در یک خانواده مهاجر افغان به دنیا آمده. می‌گوید که در تمام سال‌های زندگی در ایران، نمی توانسته "بیش از یک قدم جلوتر" را ببیند یا برای زندگی خود برنامه ریزی کند. سعید می‌گوید: "تا سال ۱۳۸۹ کارت اقامت داشتیم. هر شش ماه – یک سال این کارت را تمدید می‌کردیم. در سال ۸۹ دیپلم گرفتم، اما دیگر اجازه تحصیل به من ندادند و گفتند به کشور خودت برگرد". خانواده سعید به افغانستان باز گشتند، اما نتوانستند بیش از یک سال دوام بیاورند و دوباره راهی ایران شدند، اما این بار زندگی آنها پنهانی بود. تا اینکه شنیدند که کشورهای اروپایی پناهنده می‌پذیرند. آنوقت بود که تصمیم گرفتند از بندرعباس راهی اروپا شوند. سعید بخش‌هایی از سفر پر ماجرای خود و خانواده‌اش در این مسیر طولانی و پر خطر را، در ماه جنوری (ژانویه) ۲۰۱۶ فیلمبرداری کرده و روی آن توضیحاتی داده است. این فیلم همه مراحل سفر را شامل نمی‌شود و پرش دارد، اما حال و هوای بخش هایی از آن را به خوبی نشان می‌دهد. یونان آخرین منزل سعید و خانواده‌اش نبود و سفر او برای یافتن 'وطن' ادامه داشت.